+27 (0)12 800 1171/2/3 vns@vianovaschool.co.za

Welcome to Via Nova School

Via Nova School is a school for Learners with Special Educational Needs specializing in learners with Severe Intellectual Disabilities (SID) and Autism.  The school is situated in East Lynn, in the East of Pretoria.

Currently we have approximately five hundred-plus learners enrolled in the school.  The learners are between the ages of six and eighteen years of age and function in one of five phases.

We also accommodate learners with autism and they are between the age of three and twenty-one and functions in their own Phase.

Welkom by Via Nova Skool

Via Nova skool is ‘n skool vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes, wat spesialiseer in leerders met Erge Intellektuele Gestemdhede (EIG) en Outisme.  Die skool is geleë in East Lynn, in die Ooste van Pretoria.

Daar is tans ongeveer vyf honderdplus ingeskrewe leerders by die skool.  Hierdie leerders is tussen die ouderdom van ses en agtien jaar oud en word in een van vyffases geplaas.  Die leerders met outisme wissel tussen die ouderdom van drie tot een en twintig jaar en funksioneer in hulle eie fase.

Ouerdag die 1ste Maart om 9:00 – 11:00

Parents day on 1st March at 9:00 – 11:00